• mapy do celów projektowych,
 • wytyczenia,
 • inwentaryzacje powykonawcze,
 • wznowienia granic,
 • podziały i rozgraniczenia,
 • pomiary sytuacyjno – wysokościowe,
 • niwelacja terenu,
 • pomiary powierzchni i kubatur,
 • geodezyjna obsługa inwestycji,
 • pomiary przemieszczeń, odkształceń budowli i konstrukcji,
 • pomiary osiadań budowli,
 • pomiary kontrolne pionowości obiektów,
 • inne specjalistyczne opracowania geodezyjne.